Impressum

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsdorf (Austria)
E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com
Tel: +43 2235 81 071 770
Fax: +43 2235 81 071 715

www.vstbuildingtechnologies.com

FN: 228174a
UID: ATU56281099
Sąd właściwy: Landesgericht Korneuburg

Dane bankowe:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IBAN: AT02 2011 1825 6927 8700 BIC: GIBAATWWXXX

Uwaga prawna:

Wszelkie prawa zastrzeżone przez, © VST Group
Wszystkie treści przekazują niewiążący przegląd informacji na temat grupy VST

Autorzy zdjęć:

VPG Verbundsysteme GmbH, VST Verbundschalungstechnik s.r.o., Bengt Höglund (Stockholm)

Obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności. Haftungsausschluss

Publikacja ta objęta jest prawem autorskim. Wszystkie prawa z tego tytułu, w tym tłumaczenia, przedruku, prezentacji, korzystanie z ilustracjami i tabelami, nadawania, mikrofilmów lub odtwarzania w inny sposób, przechowywanie w systemach, przetwarzanie danych pozostają, nawet jeśli tylko częściowe wykorzystane, zastrzeżone. Powielanie niniejszej publikacji lub jej części jest dozwolone wyłącznie w indywidualnych przypadkach, w granicach przepisów prawnych ustawy o prawie autorskim z późniejszymi zmianami. Naruszenia podlegają przepisom karnym prawa autorskiego.

Dokładność, kompletność i aktualność danych nie jest gwarantowana. Informacje zawarte na tej stronie są podane w dobrej wierze i zostały starannie sprawdzone. Niemniej błędy nie mogą być całkowicie wykluczone. Dotyczy to również linków.

Zmiany lub uzupełnienia służą postępowi technicznemu i moga być przeprowadzane bez uprzedzenia. Stosowanie ogólnych nazw opisowych, nazw handlowych, znaków towarowych itp. na tej stronie bez specjalnego oznakowania, nie uzasadnia założenie, że nazwy te są wolne w rozumieniu prawa o ochronie znaków towarowych i nazw handlowych i moga być ogólnie używane. Jeśli w tej pracy bezpośrednio lub pośrednio cytowano lub powoływano się na przepisy prawa i regulaminy (na przykład DIN, VDI, VDE), autor nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Zaleca się, aby, w razie potrzeby, uzupełnić dla swoich własnych prac przepisy lub wytyczne w ich aktualnej wersji.