Investment Highlights

 • VST Building Technologies AG, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych w budownictwie naziemnym
 • Ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie komponentów budowlanych
 • Innowacyjna, chroniona patentem technologia budowlana o znacznej przewadze ekonomicznej i ekologicznej w porównaniu z konwencjonalnym budownictwem
 • Zasadnicza redukcja czasu i kosztów budowy
 • Własny zakład produkcyjny w Nitrze, na Słowacji - największy i najnowocześniejszy tego typu w Europie
 • Zmniejszenie ryzyka przez koncentracje na elementy budowlane, oraz rezygnacja z ryzykownego zadania generalnego wykonawcy 
 • Silna baza: Opatentowana technologia budowlana, kompetentny i doświadczony zespół, partnerstwa z dużymi koncernami budowlanymi, obszerna pipeline
 • Umowa ramowa z szwedzkim koncernem budowlanym Skanska i spółką zależną VST Nordic oferuje długoterminowy potencjał w Europie Północnej
 • Rosnący popyt z kluczowych rynków w Szwecji i Niemczech
 • Notowanie giełdowe obligacji VST (WKN A1HPZD) w Entry Standard Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie
 • Dotrzymanie rygorystycznych wymogów przejrzystości
 • Obligacją można handlować na codzienniej giełdzie